Blovice
      zpět

V Blovicích fungovaly od 20. let 20. století dva průmyslové závody - cihelna s kruhovou pecí a firma Lekov. Cihelna, situovaná ve výhodné poloze v blízkosti železniční stanice, byla postavena roku 1921 a fungovala až do devadesátých let, kdy byla výroba zastavena. Objekt dodnes chátrá bez využití a postupně se rozpadá. Součástí cihelny byl i 40m vysoký komín kruhového profilu s jednoduchým osmibokým podstavcem, který se dochoval dodnes a je v dobrém stavu. Druhým podnikem byl od počátku 30. let (jiný zdroj uvádí rok 1923) Lekov, jehož název vznikl ze jmen tří zakládajících společníků - J. Ledajakse, M. Kozáka a J Vilda. Výroba se udržela i za války a po roce 1948 byl podnik začleněn do n.p. Škoda, aby se po revoluci vrátil pod svůj původní název. Společnost vyráběla a dodnes bez přerušení vyrábí elektrické přístroje, tachometry, pantografy a další součásti elektrických vozidel, byť už pod názvem Faiveley transport.


Přidáno: 19.1.2015 --- Fotky: B., Pich


© 2015 PlzDi