PLZEŇ BORY - 50/1
      zpět

Kotelna borské věznice pocházela z konce 20. let 20. století, dokončena byla v roce 1928. Zajímavý a opomíjený objekt na městské periferii byl v posledních letech bez využití, a tak musel ustoupit budované silniční komunikaci. Samotný 50m vysoký komín byl řešen poměrně jednoduše - nevýrazný podstavec a sice celkem pěkná, ale nikterak zvláštní hlavice; kovový ochoz a letecké osvětlení nesl pravděpodobně z doby rekonstrukce kotelny v roce 1955.

Řada dalších informací a fotky z kotelny na fabriky.cz


Přidáno: 3.7.2010 --- Fotky: -M-, k.e.n


© 2008 - 2010 PlzDi