VÝTOPNA PLZEŇ BORY
      zpět

Objekt výtopny vznikl v šedesátých letech v souvislosti s masivní výstavbou borského sídliště. Instalovaného výkonu 46,4 MW bylo dosaženo dvěma horkovodními a třemi parními kotli, výfrk spalin zajišťoval z tvárnic vystavěný 83 metrů vysoký komín se dvěma betonovými ochozy, které po roce 2000 doplnily dva ochozy montované pro potřeby mobilních operátorů. Objekt byl součástí sítě městských lokálních výtopen (Letná, Doubravka, Košutka, Světovar) a v souvislosti s postupným centralizováním výroby energie do největší plzeňské teplárny zde byla výroba tlumena, což v roce 2005 vyvrcholilo odstavením výtopny do studené zálohy. A protože v Plzni není zřejmě ještě dostatek supermarketů (!), a obnovení provozu bylo nereálné, začalo se začátkem roku 2008 s likvidací, která fakticky skončila 10. dubna, kdy byly rozebrány poslední kousky komínu.

Několik fotografií přibližuje zdejší komín v dobách klidu a následně i při vleklé demolici...


© 2008 PlzDi