Břasy, Kamenina
      zpět

    Obec Břasy na Rokycansku byla už od 19. století významným centrem bouřlivě se rozvíjející radnické uhelné pánve a v návaznosti na místní světově unikátní povrchovou těžbu černého uhlí zde v průběhu let vznikala řada dalších továren a průmyslových provozů. Jestliže větší část z nich již zcela zanikla a v krajině lze po nich nalézt dnes už jen neurčité stopy (což se týká i samotných uhelných dolů, jejichž pozůstatky ukrývají okolní lesy), některé se udržely déle a ještě relativně nedávno bylo možné je spatřit v téměř kompletní historické podobě.
    Někdejší továrna na výrobu kameniny v místní části Vranov se dochovala až dodnes. Vznikla v roce 1907 a zabývala se především výrobou kameninových trub a podobných produktů, které byly vypalovány ve čtyřech pecích. Palivem bylo místní kvalitní uhlí. V roce 1933 zde byl z hlíny vypálen 3,15m vysoký pomník havířů od E. Famíry umístěný v Břasích, který byl o osm let později zničen gestapem. Další část historie továrny obestírá tajemno, neznámo kdy po roce 1948 přišlo znárodnění a v průběhu dalších let byl provoz zastaven; továrnu pak zcela neslavně až zhruba do roku 1990 využívalo místní JZD. Ve zdlouhavé restituci byla sice navrácena potomkovi původních majitelů panu Bílkovi, došlo k opravě fasády, ale na někdejší úspěchy se v nových poměrech už příliš navázat nepodařilo. Několik let byla fabrika opuštěná, později majitel zemřel a areál zarůstal travou a stromy... V současnosti zde sídlí soukromá firma, která se zabývá mj. výrobou strojů a technologických dílů pro cihelny.
    Místní 30m vysoký cihelný komín je pravděpodobně mladšího stáří než celá fabrika. Není příliš zdobný a léta neúdržby jsou zejména na jeho vrchní části velmi znát, avšak po ubourání vrchních pěti šesti metrů by klidně mohl zůstat důstojnou připomínkou místní továrničky. Fotografie fabriky i (z) komínu pocházejí z let 2009-2016.


Přidáno: 24.11.2016 --- Fotky: B.


© 2016 PlzDi