Břasy, Ultramarinka
      zpět

Průmysl v Radnické uhelné pánvi se netýkal jen dolování zdejšího uhlí, ale i dalších odvětví, které s místním bohatstvím souvisely buď jen částečně anebo taky vůbec. V obci Břasy tak byla mj. sklárna, keramické závody, hutě na výrobu dýmavé kyseliny sírové (olea) a - továrna na barvy. Ta zde byla založena v roce 1878 a bez přerušení fungovala až do devadesátých let. Díky výrobě známého modrého ultramarinu, který byl ze zdejší fabriky vyvážen i do světa, se továrně začalo říkat ultramarinka. Komplex budov pod vrchem Křemenáč nebyl příliš rozsáhlý, ale součástí byla vlastní elektrárna, kotelna s předmětným komínem, strojní dílny, truhlárna a další provozy nezbytné pro chod výroby. Komínů zde původně bylo více, podle pamětníků čtyři, z nichž nejvyšší, 60m vysoký, byl odstřelen na počátku 90. let; do dnešní doby se zachoval jen jeden, 42m vysoký cihelný prekion. Pochází pravděpodobně z období mezi lety 1910-1920, vyzděný je ze žlutých radiálních cihel a jeho zajímavostí jsou vertikálně umístěné pásy, které ve spodní části dříku doplňují klasické stahovací obruče. A zatímco zbytky vyrabovaných budov továrny byly v roce 2016 demolovány, komín jako památka a připomínka továrny zůstane stát i nadále a bude opraven. Dobře že tak!


Přidáno: 16.9.2017 --- Fotky: B.


© 2017 PlzDi