Beelitz, LTC 45/Ub
      zpět

Skvostný komín někdejšího sanatoria v německém Beelitzu. Celý areál pochází z konce 19. století, samotný komín pak pravděpodobně z roku 1898 a je na první pohled proveden velmi honosně. Podstavec o několika stupních s kamennými římsami a zdobnými nikami, dřík z glazovaných cihel s mnohým zděným zdobením a masivní okrasná hlavice... Radost pohledět! Bohužel jeho technický stav je zvlášť v horní části již silně zhoršený a vystoupat až k samotnému dmychadlu vyžaduje pevné ruce i nervy. Současně je v areálu ještě menší cihlák (LTC18/Ub), který velkého krále doplňuje a na který se dá vystoupat daleko pohodlněji.

Fotografie pocházejí z dubna 2015.


Přidáno: 25.2.2016 --- Fotky: Pich


© 2016 PlzDi