PLZEŇ DOUBRAVKA, VÝTOPNA
      zpět

Výtopna Doubravka, postavená cca v rozmezí let 1961-1966 byla jednou z pěti městských lokálních výtopen na uhlí. Po zhruba čtyřiceti letech provozu byla na několik let odstavena do studené zálohy a posléze, v podzimních měsících roku 2011, kompletně zdemolována. Zdejší komín o původní výšce 72m byl v průběhu 90. let snížen a byl ve vynikajícím stavu, po přelomu tisíciletí byl osazen ochozem pro potřeby mobilních operátorů. Plzeň tak demolicí přišla o další cihlák, byť to byl jen obyčejný "výtopnový" typ.


Přidáno: 19.2.2012 --- Fotky: Pich, -M-, B.


© 2011 PlzDi