DOUDLEBY NAD ORLICÍ
      zpět

    V Doudlebech nad Orlicí upoutá všímavé oko industriálního milovníka již z povzdálí viditelný vysoký cihelný komín, který signalizuje, že v tomto městysu je důstojná fabrika. Spíše byla. Při příjezdu blíž zjistíme, že veškeré haly někdejší továrny jsou v hrozivém stavu a alespoň trochu zachovale působí snad opravdu jen komín. A tak zatímco zde původně cukrovar a poté textilka dávaly místním práci téměř 130 let, dnes je zmíněný milovník rád, že zbylo alespoň něco, a že na místě (zatím) nestojí třeba krabice tolik potřebného supermarketu.
    Cukrovar zde založil hrabě Otakar z Bubna a Litic v roce 1870 a kromě požáru v roce 1885 a následné opravy a modernizace fungoval nepřetržitě až do roku 1904. Toho roku je výroba zastavena a objekt kupuje Florián Henrych, který jej velkoryse přestavuje na přádelnu a později nechává dostavět tkalcovnu, barevnu a šlichtovnu. Další osud textilky je v podstatě více méně kopií osudu jiných textilních továren u nás - provoz běží s mírným výkyvem v roce 1932 (stávka v důsledku hospodářské krize) i přes válečná léta, následuje znárodnění a začlenění do národního podniku Perla, načež po změně poměrů v roce 1989 prudký pokles výroby, privatizace a konec fabriky jako jednoho celku. Dnes je menší část areálu využívána drobnými subjekty a větší část je naprosto zdevastována. [1]
    Samotný komín byl vystavěn cca během let 1907 - 1909. [2] Jde o poctivý cihlák o výšce 65m s provedením a zdobnými prvky odpovídajícimi období vzniku. Oktagonální podstavec stojí na mohutné čtyřboké patce se zkosenými rohy, zdobný příklop přechází opět oktagonální maticí do dříku kruhového profilu, jenž je nad podstavcem a pod hlavicí zkrášlen původními vyzděnými mozaikami ze tří druhů cihel - černé, žluté a šedé barvy. Hlavice je mohutná a pravděpodobně zcela v původním provedení; komín zřejmě nebyl ubourán. Zajímavostí je dvojitá původní bilighorze (kramle s poloviční ochranou), ta je běžná až u poválečných komínů, kdy to od určité světlosti či výšky stanovovala ČSN. Komín je využíván mobilními operátory, kteří jej osadili novodobým ochozem s vysílači.
    Zajímavostí továrny byla její vlečka, která vedla od železniční stanice prudkým obloukem přes řeku a pak přímo na kraji ulice mezi vozovkou a chodníkem v těsné blízkosti okolních domů, v podstatě těsně kolem jejich zápraží. Provoz zde utichl v roce 1995 a těleso vlečky bylo sneseno v roce 2005. [1;3]

Historické snímky:
10. léta 20. stol. - fabriky.cz
r. 1917 - koda.kominari.cz
r. 1923 - koda.kominari.cz

Prameny:
[1] - Pardubický spolek přátel železniční dopravy
[2] - registr VCPD
[3] - fotografie vlečky Perla


Přidáno: 5.6.2012 --- Fotky: B., starbreaker


© 2012 PlzDi