HAMRY U NÝRSKA
      zpět

Ve skrytu hlubokého údolí Úhlavy lze nalézt ojedinělý pozůstatek průmyslové činnosti na Šumavě - zbytky staré fabriky obklopené majestátními vrcholy a hlubokými hvozdy. Podle výzkumného centra průmyslového dědictví někdejší Elektrochemická továrna, později papírna, byla vystavěna v letech 1882-1884 a dosloužila jako součást n.p. Západočeské papírny v roce 1970 (více informací o fabrice i komínu na kartě komína v komínářské databázi). Samotný komín pochází z roku 1905 a je architektonicky vydařenou stavbou, která továrně přirozeně dominuje; kromě pro tehdejší dobu tradičních prvků (podstavec, částečná hlavice) zaujme hlavně nádherná z cihel vyzděná mozaika. Kvůli lokaci a svému vzhledu byl na jaře 2007 vybrán pro definitivní zrod plzeňské divize SČK a tím se pro nás stal kultovním objektem.

Přidáno: 10.5.2010 --- Fotky: B., -M-


© 2008 - 2010 PlzDi