HEŘMANOVA HUŤ
      zpět

Sklárna v Heřmanově huti dnes vypadá úplně jinak, na těchto nemnoha fotkách je zachycená v podobě z roku 2007. Zatímco firma SHH v roce 2009 zkrachovala, po převzetí novými vlastníky byl v letech 2010-2011 areál razantně modernizován a výroba stále funguje. Nejvyšší cihelný komín ustoupil novému provozu a byl nahrazen novodobým o výšce 44m.


Přidáno: 2008 --- Fotky: -M-, B.


© 2008 PlzDi