JIRKOV
      zpět

Zbytek někdejší přádelny z konce 19. století. Komín je bez vnější bilighorze a viditelně ubouraný, k čemuž došlo někdy v období mezi lety 2003 - 2005, kdy byly též zbořeny okolní objekty. Odebírané cihly byly házeny dovnitř komína, takže není možný ani vnitřní výstup. Dříve bezesporu zajímavý oktagon tu bude možná ještě dlouhou dobu poslední připomínkou zdejšího kdysi kvetoucího průmyslu ... Ještě před 2. světovou válkou byly v Jirkově čtyři textilní závody.


© 2008 PlzDi