KRÁSNÁ LÍPA
      zpět

Domovské městečko prekiontrické chroustoidní rodinky je dnes známé především jako sídlo správy Národního parku České Švýcarsko, od čehož se odvíjí jeho veškerý rozvoj. Avšak i mnohé turisty, kteří přijedou za krásami roklí, dolin a skal, hned po vjezdu do Krásné Lípy napadne, že město má za sebou bohatou průmyslovou historii. A skutečně – na počátku 20. století, kdy měla Krásná Lípa trojnásobek současného počtu obyvatel (3 700), bylo město jednou z Mekk textilního průmyslu na českém severu. Fungovaly zde téměř dvě desítky průmyslových podniků, mezi nimiž převažovaly textilky – pletárny, přádelny a barevny. Nad továrnami se tyčily přibližně tři desítky továrních komínů, které svým výfrkem symbolizovaly tepající život v továrních budovách. Po 2. světové válce však přišla událost, která zřejmě navěky poznamenala život v pohraničních oblastech ve všech směrech, a která je i z jednou příčin současného neutěšeného stavu Šluknovska - odsun původního sudetoněmeckého obyvatelstva, který následovalo znárodnění a sloučení většiny průmyslových podniků. Mnohé továrny byly natrvalo uzavřeny, komíny zbourány. Nově vytvořeným (vzniklých právě sloučením původních sudetoněmeckých provozů) podnikům se však dařilo a zejména značka punčoch Elite, kterou vyráběla zdejší pobočka hlavní továrny ve Varnsdorfu, získala na velkém věhlasu. Po pádu komunistického režimu však nastala druhé fáze pádu krásnolipského průmyslu. Zdejší textilky „dojely“ zejména na jednostranně zaměřený obchod se zeměmi bývalého východního bloku. Zdejší odběratelé nebyli schopni hradit své pohledávky, na základě čehož se zhroutila výroba. Dnes je poslední větší funkční továrnou s historií firma Novia, nástupkyně krásnolipské Elite, která stále vyrábí punčochy. Zbylé fabriky zanikly a posledními stopami spolu s chátrajícími budovami jsou právě tovární komíny, kterých se z původních přibližně tří desítek dochovalo devět (+ čtyři novodobé hranoly mladších provozů).

Přidáno: 3.11.2012 --- Fotky: starbreaker


© 2012 PlzDi