KANICE
      zpět

Kanice - ospalá vesnička rozkládající se v nadmořské výšce kolem 440m pod zříceninou hradu Netřeb nabízí volně přístupný a dost zajímavý komín. Původně patřil pravděpodobně k pivovaru, jehož provoz však byl ukončen již v devadesátých letech 19. století, podle místních byl i součástí pozdější cihelny. Dnes stojí osamoceně stranou od zemědělského dvora a je bezpochyby výškovou dominantou vesnice; demolici zatím unikl jen díky blízkosti studny.


© 2009 PlzDi