Kožlany
      zpět

Menší obec na severním plzeňsku nabízí několikeré prekiontrické možnosti. Nejvyšším komínem je 34m vysoký cihlák původní cihelny, u kterého lze nalézt i prastaré a zarostlé zbytky původní kruhové pece. Komín je zřejmě z prvního dvacetiletí 20. století, jak naznačuje osmiboký podstavec; pravděpodobně měl dříve i zakončení v podobě zdobné hlavice, ta však byla v průběhu let ubourána. Druhým objektem je dřívější ARA, původní továrna na kameninové a hliněné zboží, od roku 1951 združstevněná pod název Keramo. Výroba zde funguje dodnes a symbolem malé a sympatické továrničky je 18m vysoký cihelný komín z roku 1938, který však už více než 30 let (od r. 1983) není využíván. Posledním komínem Kožlan je nepříliš vzhledný hranol místního JZD...


Přidáno: 21.1.2016 --- Fotky: B.


© 2015 PlzDi