LOMNIČKA
      zpět

U lesa nad obcí Lomnička se nachází fajný cihlák, jediný pozůstatek dávné fabriky, jejíž budovy se už kdysi odporoučely. Vnější kramle chybějí a tak -M- a Pavel koncem května 2008 zkusili výstup vnitřkem, zhruba tři metry pod dmychadlem však už to dál nešlo...


© 2009 PlzDi