IJMUIDEN
      zpět

Holandské město IJmuiden je výrazným průmyslovým centrem této země. V přístavu zde začíná tzv. Severomořský kanál, oddělený od moře řadou plavebních komor a vedoucí až do Amsterdamu, ovšem už zdálky je dobře viditelný hlavně obří komplex místních hutí a oceláren. Díky -M-ově dřívějším evropským toulkám máme k dispozici těchto pár oscanovaných záběrů; další řadu fotografií hlavně z vnitřku areálu lze nalézt na webu Haralda Finstera.


© 2008 PlzDi