BÝVALÝ PIVOVAR NEKMÍŘ
      zpět

Původní zámecký pivovar hraběnky Johanny Schönborn z Nekmíře byl postaven již před rokem 1750 a pivo se v této malé obci vařilo až do let druhé světové války (tři zdroje uvádí tři různé údaje - 1940, 1942 a 1944). Dnes je tento dosti cenný objekt ve značně neuspokojivém stavu stejně jako sousední objekt zámku a obojí evidentně chátrá bez větších zásahů.


© 2009 PlzDi