NEMANICE
      zpět

V zapomenutém kraji Českého lesa, v někdejším hraničním pásmu, jsme jednoho květnového dne čirou náhodou narazili na krásný cihlák. Místní pila je stále funkční a v opuštěném, mírně depresivním nemanickém údolíčku je to jediný jedoucí industriální provoz. Komín - LTC 19/Ub je velmi pěkný, s netradičními prvky. Pod střechou se ukrývá čtyřboký podstavec, dřík je kruhového profilu s jednoduchou zděnou mozaikou ve své střední části. Lze předpokládat, že mozaikami byla doplněna i původní hlavice, ta však byla kdysi ubourána a komín znovu dostavěn; je to patrné i z jiné barvy cihel. Nová část dříku je doplněna bilighorzí i na druhé straně, k jejímuž dosažení slouží kramlový oblez. Celkově velmi pěkná prekiontrická záležitost!

Přidáno: 20.7.2013 --- Fotky: B.


© 2013 PlzDi