OSTROV NAD OHŘÍ
      zpět

Město na řece Ohři představují tyto snímky z června 2008. Hlavní část je věnována původní porcelánce Pfeiffer a Löwenstein (dnes ZMA), jejíž kořeny sahají do roku 1873. Není od věci, že v té době působily v Ostrově i dva pivovary - Panský a měšťanský (později Weberův). Produkce porcelánky patřila zvláště v první třetině 20. století k nejhodnotnějším v čechách, během 2. světové války však výroba a možnosti odbytu razantně klesly. Tři roky po znárodnění továrny (10.1945) byla výroba zcela zastavena. Většina budov v areálu je z novějších dob, zachoval se ale komín s původním soklem s elegantními zdobnými prvky. Přehled doplňuje novější trubička a pár fotek komínů papírny a výtopny.


© 2008 PlzDi