Plzeň, Papírna - MT95/1
      zpět

  Areál papírny, vtisknutý k řece Radbuze, patří k Plzni po dlouhé desítky let. Papírna byla založena v roce 1871 a její historie je výrazně spojena s papírnickou rodinou Piettů, jejíž dva bratři byli vlastníky fabriky po dobu čtyřiatřiceti let. Významnou zajímavostí je též spolupráce Piettů s Františkem Křižíkem, díky čemuž měla papírna již v 80. letech 19. století elektrické osvětlení tvořené křižíkovými obloukovými lampami. V průběhu meziválečných let se prostřídali majitelé, ale také byl areál modernizován; v roce 1946 přichází znárodnění a po dalších 45 let fabrika jede naplno. Těžko uvěřitelné věci se dějí v 90. letech, nejdříve je v roce 1992 podnik privatizován obchodní společností Plzeňská papírna, což ještě ničemu nevadí, ale o čtyři roky později nastupuje rusko-švýcarská firma a ta je zejména díky nekonečné moudrosti ruského člověka pro papírnu začátkem definitivního konce. V roce 2004 přichází po vleklých problémech konkurs a fabriku získává její dosavadní největší konkurent - Krkonošské papírny. Výroba je obnovena jen krátce, areál je pak pronajímán různým firmám, což se děje dodnes.
   Vysoký cihelný komín je jednou z průmyslových dominant širšího centra města. Dostavěn byl 21.12.1920 a v té době byl s výškou 100,3m nejvyšším komínem v republice; výšku si podržel až do 70. nebo 80.let, kdy byl ubourán na současnou výšku 95m. Zřejmě v průběhu 50. let byl též osazen ochozem, který v dnešní době nese telekomunikační techniku.
  Snímky z továrny pocházejí převážně z roku 2012. Ačkoliv lze v útrobách areálu ještě narazit na původní budovy a obdivovat jejich členění či režné zdivo, o nějaké kompaktnosti či původním duchu továrny nemůže být řeči - většina budov je doslova zprzněna různými úpravami, přístavbami a ubourávkami. Přesto a i přes značný odpor správce je areál od roku 2013 kulturní památkou.

ZDROJE:
rozhlas.cz - Plzeňská papírna
Konkursní noviny 4/2005 - Plzeňská papírna nezaniknePřidáno: 26.1.2017 --- Fotky: B.


© 2017 PlzDi