POCINOVICE
      zpět

Povánoční rodinná kace roku 2007 se nesla v cihelném duchu, ale tenhle komín byl výjimkou. Přistoupili jsme otevřenými vraty a po marné snaze sehnat někoho na svolení k výstupu jsme zkrátka jen drze vzpažili a první kramli uchopili. Již při výstupu nás spatřil kotelník, nicméně tvářil se, jakoby měl na dmychadle komínáře každý týden a po sestupu jsme navíc byli pozváni do kotelny na obhlídku plně funkčního původního kotle z dvacátých let.


© 2009 PlzDi