TULCEA, 26/2
      zpět


"Tulka" je vstupní branou do delty Dunaje, též hlavním městem stejnojmenné župy. Přítulné rozmanité město asijského typu má 93 000 obyvatel a jeho prekiontrické bohatství je nezanedbatelné. Město má díky své strategické poloze bohatou historii, Andrej a Džorč by o tom mohli vyprávět. Římané, Byzantská říše, Janované, a také Osmanská říše, z jejíž dob pochází současný název. Tato příjemná plechna (2LTP 26/2) v centru je dosud nejvýchodnějším kořeným objektem PlzDi, součást kace Delta Dunarii 2013.


Přidáno: 3.9.2013 --- Fotky: -M-


© 2013 PlzDi