ROTAVA - Strojírny
      zpět


Kousek od obce Rotava, v údolí stejnojmenné říčky a v prostředí již se vzpínajících Krušných hor, se nachází dosud funkční továrna s velmi krásným cihlovým komínem. Zdejší strojírny neskončily jako řada jiných fabrik a udržely výrobu až do současnosti...

letecký snímek továrny z r.2003 (mapy.cz), klikni pro plné rozlišeníZpracování železa má přitom v těchto místech značnou tradici, první písemné zmínky o zdejších hamrech pocházejí již z 15. století a kontinuita výroby v podstatě nikdy nebyla výrazně přerušena. V průběhu 19. století se samozřejmě mnohé změnilo, v závěru jeho 1. poloviny zanikají staré hamry a staré způsoby výroby, v roce 1869 nastupuje pára a o dvacet let později elektřina. V té době tvoří většinu produktů plechy pozinkované a pocínované, později i ingoty, tyčové železo apod. V letech 1909-1913 se staví ocelářské pece a elektrárna, výrobu příliš nepoznamená ani 1. světová válka díky přechodu na válečný sortiment a i po jejím skončení běží fabrika dál - např. v roce 1929 bylo vyrobeno 27000 tun plechů, z čehož 70% bylo určeno pro vývoz. Ranou pod pás je až hospodářská krize, v letech 1931-1938 provoz stojí. Rok před vypuknutím další války se však opět rozjíždí válcování plechu, o tři roky později nabíhá válečná výroba a i po válce již jede vše dál, jen se změnami výrobního sortimentu - v roce 1957 přebírá Rotavské železárny podnik Škoda Plzeň (tehdejší Závody V.I.Lenina) a továrna pak produkuje hornické a slévárenské zařízení, jeřáby pro vlastní potřebu, jiná technická zařízení a také odlitky pro elektrické lokomotivy. Později se přechází na výrobu válcovacího a gumárenského zařízení. V roce 1992 je podnik privatizován a pod názvem Rotas strojírny funguje dodnes.

V areálu zbyl jediný z původních mnoha cihlových komínů; postaven byl neznámo kdy, ale zřejmě počátkem 20. století. Jeho mohutný podstavec má kamennou čtvercovou základnu (patku), která přechází do červeně natřené části oktagonální a ta pak přes příklop a matici do kruhového dříku ze žlutých cihel. Ten je zakončen zdobnou hlavicí se zdobnou mozaikou, která podtrhuje už tak velmi ladné křivky komína. V areálu bylo původně samozřejmě vertikál více, další komín stál ještě v roce 2003, jak dokládá přiložený letecký snímek - společně s řadou nepotřebných budov byl však již zbořen. Dnes je zde navíc už jen malá moderní „plechovka” a ta se nedá s původním cihlákem příliš srovnávat. Doufejme tedy jen, že charismatický žluťas jako symbol továrny bude zdejšímu údolí kralovat i nadále!


Přidáno: 25.3.2015 --- Fotky: -M-


© 2015 PlzDi