Šluknov
      zpět

Nejsevernější město České republiky symbolizuje vývoj celého regionu a to jak z demografického, tak industriálního pohledu. Před 2. světovou válkou jej ovládal textilní průmysl (tkalcovna, přádelny, skárny, barevny, šlichtovny), jenž byl v rukou bohatých německých průmyslníků. Samotný Šluknov prosperoval, žilo zde okolo 15.000 obyvatel a ve městě působila celá řada spolků. Po válce nastala první fáze úpadku. Především řada menších provozů byla po znárodnění vyhodnocena jako neperspektivní a nařízením „shora“ uzavřena. Vylidněné příhraničí se nikdy nepodařilo zcela dosídlit a tak byly vedle komínů a fabrik strhávány i obytné domy. Další fáze úpadku nastala po roce 1989, kdy vlivem ztráty konkurenceschopnosti skončily téměř všechny zbývající textilky. Dnes funguje pouze jediná a klasický cihlový komín není již v provozu ani jeden, byť se jich dodnes dochovalo poměrně dost – rovných 10. Šluknov má dnes necelých 6.000 obyvatel, kteří pracují převážně ve službách či jsou zaměstnáni u dvou největších firem Plaston a Topos. Tyto dvě továrny jsou však modernizovanými provozy, kde dnes již komín nenajdeme...


Přidáno: 24.12.2014 --- Fotky: starbreaker, B.


© 2014 PlzDi