SVATAVA, PŘÁDELNA
      zpět

  V západočeské obci Svatava fungovala dlouhé desítky let mohutná a hrdá fabrika - původní přádelna vlny Ignaze Schmiegera. Podívejme se blíže nejen na její dva důstojné komíny, ale i na pozůstatky honosných industriálních chrámů, jimiž areál prozatím stále oplývá, a na několik střípků z její bohaté historie.
  Původní malou továrničku zakoupil I. Schmieger v roce 1856, a díky dobrému odbytu se fabrika neustále rozšiřovala i přes dva požáry v letech 1863 a 1880 a úmrtí původního majitele, kdy provoz převzali jeho synové. Během prvních padesáti let se značně navýšil počet zaměstnanců a proto majitelé kromě řady modernizací samotných provozů investovali i do dělnických domků a později celé kolonie, závodní jídelny a restaurace, zkrášlování areálu okrasnými dřevinami a dokonce i továrních lázní, což je dnes už jen těžko představitelné. Po smrti obou synů na počátku 20. století se rozvoj zpomalil a ústup ze slávy dokonala první světová válka. Až ve dvacátých letech se firma vrátila k původní produkci a rozvíjela se dobře až do další války, při níž se částečně přešlo na výrobu leteckých součástek pro nacistickou mašinerii. Poválečný vývoj přinesl znárodnění a po roce 1948 začlenění do n.p. Nejdecké česárny vlny, pozdějšího Vlnapu, pod jehož hlavičkou závod pracoval až do roku 1989. O deset let později, v dubnu 1999, byla výroba z důvodu stále klesající poptávky definitivně zastavena.
  Zdejší komíny podtrhují důstojnost a význam fabriky, tak jak to v době jejich vzniku bylo zvykem. Dominantní cihlák MTC 50/Ub sice zřejmě v době poměrně nedávné přišel o zdobnou hlavici, přesto je radost pohledět na jeho ze žlutých cihel vystavěnou vertikálu a krásně stavěný podstavec. Menší komín LTC 17/Ub je samostatnou kapitolou a jeho honosné zdobné provedení je i vzhledem k malé výšce poměrně ojedinělé... Fotografie představují areál v letech 2008 a 2011.

Zdroj: čl. Život na nitce - autor R. ŠimekPřidáno: 2.11.2011 --- Fotky: -M-, starbreaker


© 2011 PlzDi