Město Touškov
      zpět

Plechovka v Městě Touškov je jedním z pouhých cca deseti komínů tohoto typu v ČR. V podstatě to není ani komín v pravém slova smyslu, spíše se jedná o jakousi „digestoř,” která zajišťovala odtah teplého vzduchu ze sušárny obilí. Zvláštností tohoto typu prekionu je celých šest (ano, 6) výstupových bilighorzí v podobě železných kramlí vedoucích ku dmychadlu, z čehož tři si nese komín z vnějšku a jsou doplněny ochrannými opíracími obručemi, zatímco zbylé tři doplňují těleso vevnitř. Účel takového množství cest vzhůru není znám. Komíny jsou rozesety zhruba po celé republice, jejich výška je vždy kolem 30m; v plzeňském kraji jsou dva - druhá taková trubička je ve Švihově u Klatov. Výška tohoto komínu touškovského je 28m a zřejmě taky na věky stát nebude, již není využíván.
Fotografie pochází z podzimu 2009 a 2011.


Přidáno: 9.10.2015 --- Fotky: B.


© 2015 PlzDi