Vejprty; prekiontrické bohatství
      zpět

   Vejprty jsou vzhledem ke své neveliké rozloze bez nadsázky dodnes městem komínů a továrniček. Původně hornické město na státní hranici se v průběhu 19. století stalo díky rozvíjející se výrobě prýmků a postupně i dalších textilních komodit významným průmyslovým centrem a nebyla téměř ulice, ve které by nekouřil komín stojící vedle více či méně honosně vyvedené fabriky. Ze zašlé slávy stačí snad vyjmenovat jen některá jména továrníků: Rudolf Langer, Rudolf Kraft, Franz Gahlert, Hans Franz, Rudolf Pilz, Franz Bartl, Johann Hackl, Johan Illing a další. Vše víceméně fungovalo až do 2. světové války; bouřlivá národnostní situace o sobě dávala vědět už před ní, načež po jejím skončení a odsunu původních obyvatel nezůstalo již nic tak jako dříve. Řada továren byla zbořena a ty zbylé znárodněny a často přeměměny na jinou výrobu. Honosné fabriky byly udržovány jen sporadicky a často dostaly tvrdý zásah v podobě nevkusných až otřesných přístaveb či rekonstrukcí, přesně v duchu úrovně tehdejšího režimu. Je vlastně s podivem, že se do 20. let 21. století ještě dochovalo relativně dost továrních budov a jejich cihlových vertikál. Na štědrý den roku 2019 jsme se do Vejprt vypravili a alespoň něco málo nafotili...


Přidáno: 13.11.2023 --- Fotky: B.


© 2023 PlzDi