CIHELNA ŽIHLE
      zpět

Další z mnoha opuštěných západočeských cihelen leží na okraji ospalého severoplzeňského městečka. Nabízí k průzkumu dva komínky a zajímavě démonické interiéry. Fotky ze zimy 2008.


© 2008 PlzDi