ZLIV, ŠAMOTKA
      zpět

   Knížecí Schwarzenberská továrna na zboží hliněné a barvy zemité ve Zlivi byla postavena v letech 1884-1885 a od počátku nabízela celou řadu cihlářských výrobků. Produkce továrny se po čase vyvážela do několika evropských zemí, ale také do Asie a Jižní Ameriky. Roku 1919 je továrna prodána, neboť po skončení 1. světové války výroba silně poklesla. Slibný růst 20. let zaráží hospodářská krize a v letech 1932 - 1937 je výroba zastavena zcela. Na konci 30. let byla zahájena modernizace továrny, na místě starých pecí č. 3 a 4 byla postavena první tunelová pec, ve které byly první výrobky vypáleny v květnu 1940. Po druhé světové válce, kdy poptávka po žáruvzdorných výrobcích vzrostla, byla továrna znárodněna a v roce 1950 vznikl samostatný podnik Šamotka Zliv. V letech 1957 – 60 byla šamotka součástí Chlumčanských keramických závodů a od roku 1961 byla začleněna do n. p. Calofrig Borovany. V roce 1997 byla prodána německé firmě Schiedel, jež v současnosti poračuje ve výrobě komínových systémů.
   Ještě v roce 2010 zde byly tři cihláky, nejstarší z nich, 50m vysoký komín osmibokého profilu z kruhovou dostavbou, byl však toho roku rozebrán; ze zbylých dvou byl vyšší komín (54m) vzorně opraven a opatřen reklamou na současného majitele fabriky. Nejmenší z místních komínů (30m) byl ponechán v původním stavu. Doufejme, že ještě nějaký čas vydrží.


Zdroj: Lukschová M.: Technické památky na českobudějovicku a jejich využití v cestovním ruchu, 2008

Přidáno: 1.4.2012 --- Fotky: B.


© 2012 PlzDi