DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> Scany

                                                     zpět na úvod

                           OSKENOVANÉ ZAJÍMAVOSTI
                                  Fotky, pohlednice a jiné výjevy z dob dávno či nedávno minulých...Plzeňská škodovka ze střechy hotelu Škoda koncem 70. let. Zleva: sedm cihlových komínů, z nichž většina byla postavena až po druhé světové válce, bylo postupně zbořeno během devadesátých let (poslední dva až po roce 2003), dodnes tato část škodovky doznala značných modernizací a změn. Dál stále stojící, jen lehce ubouraný oktagonální kousek a vedle něj další cihlák, zbořený zcela neznámo kdy. Vpravo pak oblast velké Kovárny ještě před výstavbou "Nové haly." Šest velkých komínů se dvěma černě vyfrkujícími dmychadly (zbořeny po r. 1992) tehdy tvořilo impozantní ulici; malé komínky níže náleží tehdejší Malé kovárně (dnes CPF), zcela vpravo pak dnes již také neexistující chladící věž.
O málo starší pohled z prostoru vnitobloku ulic Borská - Na vršíčkách; mohutná šestice je tu zachycena ještě lépe, dobře je patrná i stará chladící věž. Nejen komín zcela v popředí měl tehdy ještě ozdobnou hlavici.. Barvy původní fotografie nebyly nijak upraveny.
Vynikající fotografie Josefa Kubína z knihy Plzeň, vydané roku 1971, zachycuje zblízka "kramlovou ulici" v dobách plného provozu...
Železárny v Hrádku u Rokycan v 70. letech; za povšimnutí stojí mohutný komín s vodojemem, který už dnes v areálu nelze spatřit. Fotografie z knihy Proměny Rokycanska, vydané roku 1970.
Pohled na největší průmyslový podnik v obci Břasy. Komín vlevo již nestojí. Fotografie z knihy Proměny Rokycanska.
Keramické závody v Horní Bříze počátkem 70. let. Z knihy Jak šla léta Horní Břízou (1972).
Továrna na kameninové výrobky v Třemošné v roce 1970. let. Z knihy Jak šla léta Horní Břízou (1972).
Celkový pohled na továrnu v Chlumčanech v roce 1926. Z knihy Jak šla léta Horní Břízou (1972).
© 2008 PlzDi