NERATOV A VRCHNÍ ORLICE
      zpět

Při putování orlickým záhořím nelze nenarazit na dvě charismatické stavby, ze kterých doslova sálá drsná historie 20. století, tak typická pro české příhraniční oblasti osídlené dříve převážně německy mluvícími obyvateli. V Neratově se jedná o barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Tento mohutný chrám byl vystavěn v letech 1723-1733 a více než 200 let sloužil svému účelu, než dostal v květnových dnech roku 1945 zásah střelou rudé armády a vyhořel. V poválečných letech byly snahy o alespoň částečnou obnovu střechy, ty však zahubil nastupující komunistický režim, který v roce 1973 také vydal na zříceninu kostela demoliční výběr. Jako zázrakem však objekt přežil rok 1989 a o tři roky později byl prohlášen kulturní památkou. Dnes o kostel pečuje místní Sdružení Neratov a tak se jeho vzhled v první dekádě 21. století změnil k nepoznání - především zaujme unikátní prosklená střecha.
Druhým objektem je o poznání nenápadnější kostel Sv. Jana Nepomuckého z let 1708 - 1712 ve Vrchní Orlici. Sešlá stavba s přilehlým hřbitůvkem leží volně na louce pod silnicí a nikterak zvláštně nevypadá... Ale jakmile vstoupíme dovnitř, ve skromném prostoru se starými lavicemi, několika málo květinami a otevřenou Biblí jako by nás ovanuly osudy lidí, kteří zde po generace žili, pracovali, umírali a nakonec - byli vyhnáni. Kostel sice není v nejlepším stavu, ale právě svou drsnou syrovostí dýchne na člověka tu poněkud tíživou atmosféru zdejších míst a pokud je k tomu ještě deštivé a zádumčivé počasí, zážitek se násobí...


Přidáno: 7.8.2011 --- Fotky: B.
© 2011 PlzDi