!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> Stavby
  S T A V B Y  
     
^ ZPĚT NA ÚVOD

  Významnější a zajímavé stavby nejen Plzně a okolí; fabriky, mosty, staré domy a další díla, která připomínají doby minulé...              --->      Plzeň - Petrohradské staré domy.

              --->      Plzeň - zaniklé zbourané ulice.

            --->      Plzeň - bývalá vojenská zásobárna.

            --->      Beelitz - komplex bývalého sanatoria.

            --->      Plzeň - opuštěný činžák v Charvátově ulici.

             --->      Staré železniční mosty přes Radbuzu před jejich odstraněním.

            --->      Nepřehlédnutelná budova poblíž Chodského náměstí.

            --->      Dva zajímavé kostely v Orlickém podhůří.

           --->      Honosná prvorepubliková budova někdejších městských lázní.

           --->      Škoda, sklad modelů - jedna z dominant plzeňské škodovky z 40. let 20. století.

           --->      Valdštejnská strojírna - pozůstatky předchůdce škodovky, zdemolované v roce 2009.

           --->      Petrohrad - několik fasádovek z této plzeňské čtvrti.

© 2008 - 2023 PlzDi